Hoppsektionen

Sektionen har till främsta uppgift att anordna hopptävlingar. 

Vill du komma i kontakt med Hoppsektionen hör av dig till: 

Sofia Hansson som är sammankallande: 0709-687108