Dressyrsektionen    

Deras främsta uppgift är att anordna dressyrtävlingar. 

Kontakt:                                                       

mjolbydressyr@hotmail.se

Mathilda Karlsson 070 9384717 pillan90@hotmail.com - Sammankallande

Inger Axelsson 070 5746447 0142.19124@telia.com