Medlemspriser 2024

Junior:   350 kr
Senior:   400 kr

Så här gör du för att bli medlem: 

1.

Betala in medlemsavgiften enligt ovan på bankgiro 436-9740, Mjölby Ridklubb. 
Var noga med att märka betalningen med namn.

2.
Skicka ett mail till mrk@mjolbyridklubb.com med fullständiga uppgifter vad gäller namn, personnummer 10 siffror, adress, mobilnr, e-post.

Uppgifterna behövs för att kunna registrera medlemsskapet i Idrott Online för att kunna ta del av medlemsförsäkringen och tidningen Häst&Ryttare.  

OBS! För att kunna tävla och lösa licens som tävlingsryttare för Mjölby Ridklubb måste medlemsavgiften vara inbetald först innan licensen betalas i tdb.

Sker ej detta kommer klubben att skicka en faktura och debitera dig en extra administrativ avgift om 100kr.