Medlemspriser 2023

Junior:   300 kr
Senior:   350 kr

Så här gör du för att bli medlem: 

1.

Betala in medlemsavgiften enligt ovan på bankgiro 436-9740, Mjölby Ridklubb. 
Var noga med att märka betalningen med namn, adress, e-post och fullständigt personnummer 
10 siffror.

2.
Fyll i nedanstående formulär.
Formuläret skickas till vår medlemsregistrerare. 
Uppgifterna behövs för att kunna registrera medlemsskapet i Idrott Online för att kunna ta del av medlemsförsäkringen och tidningen Häst&Ryttare.  

Observera att medlemsavgift skall vara löst innan du löser din tävlingslicens!

Sker ej detta kommer klubben att debitera dig en extra administrativ avgift om 100kr.

 

Ditt namn

Din e-post

Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Fullständiga personnr (10 siffror)

Övrig information

Genom att skicka in detta formulär ger du ditt samtycke, enligt personuppgiftslagen (PuL), till att lämnad information och uppgifter får lagras, sparas och bearbetas av Mjölby Ridklubb. Uppgifter som kan sparas är kontaktuppgifter och personnummer som behövs till att registrera försäkringen till medlemmar samt till tävlingslicensen.